Hvis du har ivret etter å lære om JavaScript, stiller BEKK opp med en av deres beste utviklere på området. Sesjonen starter klokken 16.15 den 9. februar, på det store auditoriet på HIB i Thormøhlens gate 55. Etter presentasjonen går vi ut og spiser på Chillibar, hvor det blir lagt opp til mingling med de ansatte i BEKK. Til masterstudenter som avslutter studiet dette semesteret: BEKK har for tiden ledige stillinger med oppstart i august. Dette er derfor en gyllen mulighet til å få vite mer! Påmeldingsskjema   Les mer [...]

Fagutvalget kaller herved inn til allmøte ved institutt for informatikk i anledning generell status, samt endring av statutter. Allmøtet blir holdt onsdag 22. februar kl 16.15 i Store Auditorium på Høyteknologisenteret. Alle studenter som går på et studieprogram ved Institutt for Informatikk har tale- og stemmerett. ============FORELØPIG DAGSORDEN ============== - Valg til nytt Fagutvalg! - Valg av studentrepresentanter til instituttrådet - Status - Hva jobber Fagutvalget med for tiden? - fuLAN 2012v - Eventuelt Alle som møter på allmøtet vil få mulighet til å melde Les mer [...]