Første torsdag i mars er fagkritisk dag ved UiB og i den anledning inviterer Fagutvalget ved Institutt for informatikk alle studenter og ansatte til lunsj og diskusjon.

Tid: Torsdag 1. mars, kl. 12.15.
Sted: De ansattes lunsjrom i 4. etasje (til høyre når du kommer ut av heisen og så første dør til høyre)

Overordnet tema for diskusjonen: Hvilke kurs bør være obligatoriske i Institutt for informatikk sine bachelorprogram?

Spesifikke fag som diskuteres:
– INF111 Funksjonell Web-design, innledning av Baste Buanes
– INF121 Programmeringsparadigmer, innledning av Eivind Jahren
– MAT121 Lineær algebra, innledning av Ole R. Thorsen
– TOD077 Datamaskiner og operativsystemer, innledning av Tore Myklebust

Om det er tid til overs, kan også andre fag diskuteres.

Det serveres pizza og brus. Vel møtt!