Valget ble gjennomført 7. og 8. mars 2012 på intituttlesesalens kjøkken. Opptelling av stemmer ble foretatt etter siste stemme ble avgitt 8. mars og ført inn i Joey’s STV regneark av Torgeir Grønning og Alexander H. Rosbach med to uavhengige observatører (Vegard Veiset, Sondre Naustdal) og to observatører fra det … Les mer [...]