Valget ble gjennomført 7. og 8. mars 2012 på intituttlesesalens kjøkken. Opptelling av stemmer ble foretatt etter siste stemme ble avgitt 8. mars og ført inn i Joey’s STV regneark av Torgeir Grønning og Alexander H. Rosbach med to uavhengige observatører (Vegard Veiset, Sondre Naustdal) og to observatører fra det sittende Fagutvalget som ikke stilte til valg (Torbjørn Tessem, Anne Elise Sveindal Weiss). Joey’s STV-regnearket er en implementasjon av prioritetsvalg, http://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote .

Fu-ii
Fagutvalget har 8 plasser. Vara- og reservelistene er prioritert etter rekkefølge på eliminasjon.

• FU-ii
1. Ole Ryland Thorsen (Masterstudent)
2. Johan Rusvik
3. Marit Hellestø
4. Tore Myklebust
5. Baste Buanes
6. Liver Bergheim
7. Kristen Anthonisen
8. Markus Nilssen
• Vara
1. Alexander Polden
2. Espen Johnsen
3. Mari Johanssen
4. Jørgen Tellnes (Masterstudent)
• Reserve
1. Eirik A. Nordstrand (Masterstudent)
2. Patrick Monslaup

Dersom Fagutvalget til høsten ikke består av minst to masterstudenter, vil masterstudenten(e) med høyest prioritet bli tatt inn for å oppfylle statuttene.

Det ble avgitt 50 stemmer, noe som er rekordhøy valgdeltakelse ved instituttet.

Instituttrådet

Dette valget ble gjennomført på samme måte som valget til FU-ii. Resultatet, i prioritert rekkefølge:

• Instituttrådet
○ Ole Rydland Thorsen
○ Tore Myklebust
○ Johan Rusvik
• Vara
○ Baste Buanes
○ Livar Bergheim
○ Torbjørn Tessem