Computas: Bedriftspresentasjon og workshop med testdrevet utvikling i JavaScript, torsdag 04.10

Da er det Computas sin bedriftspresentasjon og workshop som står for tur. Denne vil foregå i Auditorium A i Allégaten 66, som ligger et par minutter gange unna Høyteknologisenteret. Opplegget starter klokken 16.15. Etter at vi er ferdige her drar vi til Høyteknologisenteret for øl og pizza. Det blir også kjøpt inn alkoholfri drikke og litt cider.

VIKTIG: Du må ha med egen bærbar (eller sitte sammen med noen andre som har). Det blir ordnet strømuttak i auditoriet.

Påmelding

Computas kommer for å gi en innføring i testdrevet utvikling i JavaScript med KnockoutJS og BusterJS. Computas vil guide dere gjennom programmet ved hjelp av slides og live koding på storskjerm.

Workshopen er ment som en to timers introduksjon til testdrevet utvikling (TDD) i JavaScript og er lagt opp til å være «hands on» med egen bærbar. Ved bruk av KnockoutJS vil du få en forståelse for hvordan et i utgangspunktet ustrukturert skriptspråk som JavaScript kan organiseres og gjøres testbart. Vi bruker også det norskutviklede testrammeverket BusterJS til å kjøre enhetstester som vi utvikler underveis i workshopen.

Studentene vil også bli introdusert til parprogrammering ved bruk av PingPong-metoden, en artig og utfordrende måte å utvikle på.

Som deltaker forventes du å ha:
• God forståelse for programmering fra ett eller flere programmerings- eller skriptspråk.
• Kjennskap til HTML og JavaScript
• Egen PC med ferdig installert VMWare (evt. VirtualBox). To personer kan dele PC.

Et VMWare-image med nødvendig programvare vil bli distribuert når workshoppen starter.

PS: VMware Workstation fås som gratis prøveversjon til Windows og Linux, eventuelt finnes VMware Fusion til Mac OS X. Prøveversjonene varer i 30 dager.

Hvis du har meldt deg på og ikke kan komme allikevel, si ifra slik at plassen kan gå videre til noen andre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>