Fullført Valg v13

Valget ble gjennomført 20. og 21. mars 2013 på intituttlesesalens kjøkken. Opptelling av stemmer ble foretatt etter siste stemme ble avgitt 21. mars og ført inn i Joey’s STV regneark av Torbjørn Tessem og Kristen Anthonisen med tre uavhengige observatører (Alexander Hoem Rosbach, Aleksander Hindenes og Kristine Sivertsen) og to representanter ved sittende fagutvalg (Mari Lægreid Johannessen og Ole Rydland Thorsen). Joey’s STV-regnearket er en implementasjon av prioritetsvalg, http://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote .

Fu-ii
Fagutvalget har 8 plasser. Vara- og reservelistene er prioritert etter rekkefølge på eliminasjon.

• FU-ii
1. Johan Alexander Rusvik
2. Tore Myklebust (Masterstudent)
3. Kristen Anthonisen
4. Anna Maria Eilertsen
5. Alexander Polden
6. Marit Hellestø
7. Espen Johnsen
8. Baste Buanes
• Vara
1. Henrik Sivertsgård
2. Herman Lund
3. Patrick Lid Monslaup
4. Peter Conradsen
• Reserve
1. Markus Nilssen (Masterstudent)
2. Livar Bergheim (Masterstuden)

Dersom Fagutvalget til høsten ikke består av minst to masterstudenter, vil masterstudenten(e) med høyest prioritet bli tatt inn for å oppfylle statuttene.

Det ble avgitt 58 stemmer, noe som er rekordhøy valgdeltakelse ved instituttet.

Instituttrådet

Dette valget ble gjennomført på samme måte som valget til FU-ii. Resultatet, i prioritert rekkefølge:

• Instituttrådet
○ Johan Alexander Rusvik
○ Tore Myklebust
○ Eirik Nordstrand
• Vara
○ Livar Bergheim
○ Markus Karlsen (write in)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>