Matte er løsningen

Hva har oljeleting og radiostøy med fosterhelse å gjøre, og hvordan kan vi forutse fremtiden ved hjelp av matematikk? To av Norges fremste matematikere kommer for å gi deg svaret.

Lenke til Facebook-event

En av matematikkens styrker er at den er uavhengig av tid og sted. Mens grekernes kunnskap om medisin er forvist til historiebøkene, vil Pytagoras’ læresetning alltid være sann. Hans rettvinklede trekanter er fortsatt pensum på skoler verden over. Matematikk og statistikk er hjørnesteiner i den voldsomme medisinske utviklingen vi nå står midt oppe i.

Forsker og programleder Jo Røislien forteller oss hvordan matematisk kunnskap om oljeleting og radiostøy kan brukes til å lage en statistisk metode for å overvåke fosterhelse under svangerskap. Jan Martin Nordbotten, professor ved Universitetet i Bergen, jobber blant annet med matematisk modellering av CO2-lagring. Han kommer for å snakke om hvordan matematikken kan brukes til å forutse fremtiden. Nordbotten tok doktorgrad som 22-åring, og ble i 2008 landets nest yngste professor gjennom tidene, etter Arne Næss. Sammen vil de gi deg et uvurderlig innblikk i matematikkens verden.Upop-12

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>