Spørreundersøkelse for å kartlegge studiekvalitet

NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) er i gang med en spørreundersøkelse for å sammenligne studieprogrammer på tvers av høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Undersøkelsen er for studenter på 2. året av sin bachelor eller mastergrad, eller 5. året hvis graden har integrert master.

Svar på undersøkelsen og hjelp til å kartlegge hvor godt det står til med utdannings-Norge!

Klikk her for å gå til undersøkelsen på NOKUT sine sider.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>