Hei alle sammen!

Fagutvalget v/ Institutt for Informatikk og Institutt for Informatikk inviterer til Kræsjkurs i INF101.

NÅR: mandag 02. juni kl. 12-17*
HVOR: Store Auditorium, Høyteknologisenteret

*Varigheten kan endre seg

Vi trenger en oversikt over hvor mange som kommer, så venligst meld deg på.

Påmelding: klikk her

Kursholder er Eivind Jahren i samarbeid med Anna Maria Eilertsen. Eivind er PHD student i Programutviklingsteori og har tidligere vært “Teaching Assistant” i INF101. Anna er gruppeleder i INF101 for andre gang.

På kurset vil det bli gitt små programmeringsoppgaver underveis, så ta med bærbar datamaskin.

Det vil kun bli servert enkel mat i form av frukt.

Med vennlig hilsen
– Fagutvalget

Hei!

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk kaller herved inn til Allmøte.

NÅR: 5. mars, kl 16:15.
HVOR: Store Auditorium, Høyteknologisenteret.

Allmøte er studentene ved Institutt for Informatikk sitt høyeste organ, og arrangeres minst én gang i året (ifm. valg). Fagutvalget er et demokratisk valgt organ og plikter derfor å ivareta og fremme studentenes interesser. På et allmøte har studentene mulighet til å ta opp saker eller konfrontere fagutvalget.

Alle studenter som har stemmerett ved Institutt for Informatikk (http://fagutvalget.no/om/statutter/, se VALG punk F) er velkomne. Det vil bli servert pizza og brus.

———————————–

FORELØPIG SAKSLISTE:

SAK 0:
– Valg av ordstyrer
– Vag av referent
– Oppmøte
– Godkjenning av saksliste

SAK 1:
– Orientering om Fagutvalget v/ Inst. for Informatikk.
– Hvilke muligheter har man når det gjelder verv og engasjement?
– Hva skjer denne våren (både på inst. og fak. nivå)?

SAK 2:
– Valg til FU-ii (det skal velges 8 faste representanter og 4 varaer) og Instituttråd (det skal velges 3 faste studentrepresentanter og 3 varaer).
– Informasjon om Fagutvalget finner man her: http://fagutvalget.no/om/statutter/, http://fagutvalget.no/om/.
– Instituttrådet er det organet som tar avgjørelser på det høyeste nivået ved instituttet. Her tas avgjørelser vedrørende budsjett, samt større endringer når det gjelder både studieprogrammer og forskning. For mer info om hva dette går ut på, ta kontakt med et av de sittende medlemmene i Instituttrådet (http://www.uib.no/ii/om-instituttet/instituttraad).
– Valgappeller fra kandidater til begge organene.

SAK 3:
– Eventuelt

———————————

Har DU en sak du mener bør tas opp på et allmøte?

Hvis du har en sak du mener bør tas opp på allmøtet må en komplett beskrivelse av saken sendes inn til fagutvalget (fu@ii.uib.no) innen 01.03.14 kl 16:15 (http://fagutvalget.no/om/statutter/, se ALLMØTER punkt H).

Med vennlig hilsen

Johan Rusvik

og resten av

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk

FU-ii ønsker for andre år på rad å kåre Årets Foreleser ved Instituttet, og til dette trenger vi nominasjoner! Alle forelesere i fag som har gått høst eller vår 2013, ved Institutt for Informatikk, kan nomineres.

En nominasjon må bestå av minst fem setninger som sier hvorfor denne personen bør kåres årets foreleser. Send denne til fu@ii.uib.no

I fjor vant Fredrik Manne for sin innsats som foreleser i faget INF102 høsten 2012. Årets vinner vil bli annonsert på julebordet 29. november.

ENGLISH:

The student committee wishes to crown the Lecturer of the Year at the department, and for this we need nominations! All lecturers who gave courses at the department during the spring or fall 2013, can be nominated.

A nomination has to be at least five sentences. Send this to fu@ii.uib.no

Last year Fredrik Manne won for his efforts in INF102. This years Lecturer of the Year will be announced at the Christmas Table 29.11.

NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) er i gang med en spørreundersøkelse for å sammenligne studieprogrammer på tvers av høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Undersøkelsen er for studenter på 2. året av sin bachelor eller mastergrad, eller 5. året hvis graden har integrert master.

Svar på undersøkelsen og hjelp til å kartlegge hvor godt det står til med utdannings-Norge!

Klikk her for å gå til undersøkelsen på NOKUT sine sider.