Hva har oljeleting og radiostøy med fosterhelse å gjøre, og hvordan kan vi forutse fremtiden ved hjelp av matematikk? To av Norges fremste matematikere kommer for å gi deg svaret.

Lenke til Facebook-event

En av matematikkens styrker er at den er uavhengig av tid og sted. Mens grekernes kunnskap om medisin er forvist til historiebøkene, vil Pytagoras’ læresetning alltid være sann. Hans rettvinklede trekanter er fortsatt pensum på skoler verden over. Matematikk og statistikk er hjørnesteiner i den voldsomme medisinske utviklingen vi nå står midt oppe i.

Forsker og programleder Jo Røislien forteller oss hvordan matematisk kunnskap om oljeleting og radiostøy kan brukes til å lage en statistisk metode for å overvåke fosterhelse under svangerskap. Jan Martin Nordbotten, professor ved Universitetet i Bergen, jobber blant annet med matematisk modellering av CO2-lagring. Han kommer for å snakke om hvordan matematikken kan brukes til å forutse fremtiden. Nordbotten tok doktorgrad som 22-åring, og ble i 2008 landets nest yngste professor gjennom tidene, etter Arne Næss. Sammen vil de gi deg et uvurderlig innblikk i matematikkens verden.Upop-12

I morgen er det høstens allmøte for Fagutvalget. Dette skjer i store auditorium, fra klokken 16:15.

Sakslisten er som følger:
-Hva og hvem er Fagutvalget
-Julebord
-“Beste foreleser”-prisen
-Forslag til endring av statutter
-Ny bedriftsansvarlig
-Douglas Rogers’ Award of Excellence
-Oppsummering og ting som skjer
Det vil bli servert pizza og brus etter møtet!

———–ENGLISH—————-

Tomorrow we will have a General Assembly for the Student Committee. This will happen in the “Store Auditorium” from 16:15.

The final agenda is as follows:
-What and who is the Student Committee
-Christmas party
-“The best lecturer” award
-Suggestion for change of statutes
-Douglas Rogers’ Award of Excellence
-Summary of this semester and things to come

There will be free pizza and soda after the assembly!

Mark your calendars for this Turing Centenary (www.uib.no/turing) event!

Speaker: Christos Papadimitriou, UC Berkeley
Title: From Informatics to Storytelling and Back
Time: Friday 24th of August at 18:00
Place: Egget, Student Centre

Abstract: Stories are delightful and fundamental — and so is
Informatics. In this talk I shall explore the fascinating interplay
between the two: Is there something computational about
story-telling? And what kind of stories can you tell about
Informatics? Naturally, I shall mention early and often my graphic
novel Logicomix (logicomix.com) which tells the epic story of the
quest for the Foundations of Mathematics.

Followed by Debate: How to Popularize Informatics and Mathematics?
Debaters: Christos Papadimitriou and Randi Taxt

After the formal debate we will retreat to a nearby bar for informal
discussions.

Christos Papadimitriou is the Lester C. Hogan Chair at the University
of California at Berkeley. His research work is in the theory of
algorithms, computational complexity and game theory, fields in which
he is one of the leading international experts. His books, Elements of
the Theory of Computation, Computational Complexity and Combinatorial
Optimization: Algorithms and Complexity, are the standard textbooks in
their fields, while his first novel, Turing, was published in 2003.

Randi Taxt is vice-president of Bergen Teknologioverføring and leader
of the NFR programme PROREAL that aims for the popularization of the
hard sciences in Norway
(www.uib.no/matnat/artikler/2009/11/randi-taxt)

Fagutvalget kaller herved inn til allmøte ved institutt for informatikk i anledning generell status, samt endring av statutter.

Allmøtet blir holdt onsdag 22. februar kl 16.15 i Store Auditorium på Høyteknologisenteret.
Alle studenter som går på et studieprogram ved Institutt for Informatikk har tale- og stemmerett.

============FORELØPIG DAGSORDEN ==============
– Valg til nytt Fagutvalg!
– Valg av studentrepresentanter til instituttrådet
– Status – Hva jobber Fagutvalget med for tiden?
– fuLAN 2012v
– Eventuelt

Alle som møter på allmøtet vil få mulighet til å melde sitt kandidatur. Send oss også en e-post, fu@ii.uib.no, med informasjon om deg selv, og hvorfor du vil være med i fagutvalget, så legger vi ut dette på sidene våre.

Har du en sak du vil at skal taes opp på allmøtet, send en epost til fu@ii.uib.no

Alle som kommer får pizza og brus!

Endelig dagsorden kommer senest tre virkedager før allmøtet.

================== ENGLISH ===================
The Student Committee at the Institute annonces that a General Assembly for all students at the institute on Wednesday February 22nd at 16.15 in “Store Auditorium” in Høyteknologisenteret.

Agenda:
– Election for the new Student Committee!
– Election for student representatives for the Institute Committee counsel
– fuLAN 2012v
– Other

If you have something you wish us to bring up at the assembly, send an e-mail to fu@ii.uib.no

There will be free pizza and soda!

Resultatene fra valget 12. april er nå klare, og er som følger:
1. Livar Bergheim
2. Baste Buanes
3. Ole R. Thorsen
Varaplasser:
1. Tore Myklebust
2. Anneli Weiss
3. Aleksander Vatle Waage

Baste Buanes ble også valgt inn i Fagutvalget.

Gratulerer til alle ovennevnte!