Hva har oljeleting og radiostøy med fosterhelse å gjøre, og hvordan kan vi forutse fremtiden ved hjelp av matematikk? To av Norges fremste matematikere kommer for å gi deg svaret. Lenke til Facebook-event En av matematikkens styrker er at den er uavhengig av tid og sted. Mens grekernes kunnskap om medisin er forvist til historiebøkene, vil Pytagoras’ læresetning alltid være sann. Hans rettvinklede trekanter er fortsatt pensum på skoler verden over. Matematikk og statistikk er hjørnesteiner i den voldsomme medisinske utviklingen vi nå står midt oppe i. Forsker og programleder Les mer [...]

I morgen er det høstens allmøte for Fagutvalget. Dette skjer i store auditorium, fra klokken 16:15. Sakslisten er som følger: -Hva og hvem er Fagutvalget -Julebord -"Beste foreleser"-prisen -Forslag til endring av statutter -Ny bedriftsansvarlig -Douglas Rogers' Award of Excellence -Oppsummering og ting som skjer Det vil bli servert pizza og brus etter møtet! -----------ENGLISH---------------- Tomorrow we will have a General Assembly for the Student Committee. This will happen in the "Store Auditorium" from 16:15. The final agenda is as follows: -What and who is the Student Les mer [...]

Mark your calendars for this Turing Centenary (www.uib.no/turing) event! Speaker: Christos Papadimitriou, UC Berkeley Title: From Informatics to Storytelling and Back Time: Friday 24th of August at 18:00 Place: Egget, Student Centre Abstract: Stories are delightful and fundamental — and so is Informatics. In this talk I shall explore the fascinating interplay between the two: Is there something computational about story-telling? And what kind of stories can you tell about Informatics? Naturally, I shall mention early and often my graphic novel Logicomix (logicomix.com) which Les mer [...]

Fagutvalget kaller herved inn til allmøte ved institutt for informatikk i anledning generell status, samt endring av statutter. Allmøtet blir holdt onsdag 22. februar kl 16.15 i Store Auditorium på Høyteknologisenteret. Alle studenter som går på et studieprogram ved Institutt for Informatikk har tale- og stemmerett. ============FORELØPIG DAGSORDEN ============== - Valg til nytt Fagutvalg! - Valg av studentrepresentanter til instituttrådet - Status - Hva jobber Fagutvalget med for tiden? - fuLAN 2012v - Eventuelt Alle som møter på allmøtet vil få mulighet til å melde Les mer [...]

Resultatene fra valget 12. april er nå klare, og er som følger:
1. Livar Bergheim
2. Baste Buanes
3. Ole R. Thorsen
Varaplasser:
1. Tore Myklebust
2. Anneli Weiss
3. Aleksander Vatle Waage

Baste Buanes ble også valgt inn i Fagutvalget.

Gratulerer til alle ovennevnte!