Fagutvalget hjelper bedrifter med å planlegge, markedsføre og organisere ulike arrangement for informatikkstudentene, for eksempel bedriftspresentasjoner, faglige foredrag, bedriftsbesøk og annet. Vi tilbyr rådgivning om hvordan din bedrift kan kommunisere effektivt og målrettet med dyktige studenter og være en positiv faglig bidragsyter ved universitetet.

Bedriftskomitéen tilbyr to forskjellige pakker for bedrifter som er interesserte i å holde bedriftspresentasjoner eller workshops for studentene.

Ordinærpakken inneholder:

En bedriftspresentasjon, fri reklamering på Fagutvalget.no og plakater, workshop og mulighet for en samling på kjøkkenet uten noen form for organisering fra Bedriftskomitéen.

Minipakken inneholder:

Workshop, fri reklamering på fagutvalget.no og plakater, og mulighet for en samling på kjøkkenet uten noen form for organisering fra Bedriftskomitéen.

Bedriftskomitéen og Fagutvalget vil inngå et tettere samarbeid med dere bedrifter. Tanken er da å ha samarbeidspartnere, der en vil bli hovedsamarbeidspartner. Som samarbeidspartnere vil dere få god profilering gjennom alle våre arrangementer og aktiviteter.

Hovedpartner innebærer:

Førsteprioritet på booking av dato til bedriftpresentasjoner, stor logo på genser til Fagutvalget, stor logo og ”footer” på fagutvalget.no, og ”footer” på plakater. Det vil også bli mulighet for spesialordninger(utdeling av markedsføringsmatriell o.l.).

Partner innebærer:

Andre- og tredjeprioritering på booking av dato til bedriftpresentasjoner, logo og ”footer” på fagutvalget.no, og ”footer” på plakater.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en samtale.

Bedriftskontakt:
fu.be…@ii.uib.no
(Trykk på adressen for å vise)