Fagutvalget ved Institutt for Informatikk kaller herved inn til Allmøte.

Når: 16:15, tirsdag 19. april
Hvor: Store Auditorium, Høyteknologisenteret.
Studentene ved Institutt for Informatikk sitt høyeste organ, Fagutvalget arrangerer allmøte. Det arrangeres minst én gang i året (ifm. valg). Fagutvalget er et demokratisk valgt organ og plikter derfor å ivareta og fremme studentenes interesser. På et allmøte har studentene mulighet til å ta opp saker eller konfrontere fagutvalget.
Alle studenter som har stemmerett ved Institutt for Informatikk er velkomne. Se hvem-er-vi for detaljer om hvem som kan stemme. Det vil bli servert pizza og brus.
Continue reading

cropped-fuii1000_FINAL-01.png

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk kaller herved inn til Allmøte.

Når: 16:00, torsdag 09. april
Hvor: Store Auditorium, Høyteknologisenteret.
Studentene ved Institutt for Informatikk sitt høyeste organ, Fagutvalget arrangerer allmøte. Det arrangeres minst én gang i året (ifm. valg). Fagutvalget er et demokratisk valgt organ og plikter derfor å ivareta og fremme studentenes interesser. På et allmøte har studentene mulighet til å ta opp saker eller konfrontere fagutvalget.
Alle studenter som har stemmerett ved Institutt for Informatikk er velkomne. Se hvem-er-vi for detaljer om hvem som kan stemme. Det vil bli servert pizza og brus.
Continue reading

Dette semesteret holdes det valg!

VOTE!

20. og 21. Mars vil det holdes valg på bachelor lesesalen.

Det vil sitte en fagutvalgsrepresentant her mellom 10:00-14:00 disse dagene for å ta i mot stemmene deres. Dette er et ANONYMT valg

Kandidater:

Marit Hellestø

Markus Nilssen

Tore Myklebust

Herman Møyner Lund

Johan Alexander Rusvik

Kristen Anthonisen

Espen Johnsen

Henrik M. Sivertsgård

Baste Nesse Buanes

Anna Maria Eilertsen

Alexander Polden

Livar Bergheim

Patrick Lid Monslaup

Det vil også holdes et allmøte 13. Mars (I lille auditorium) hvor alle som stiller til valg vil holde en liten tale om seg selv og hvorfor de vil inn i fagutvalget ved ii. Man har også mulighet til å stille til valg frem til 15. Mars, og vil bli lagt til denne listen ved å sende mail til fu@ii.uib.no

Vær demokratisk, bruk stemmen din fornuftig!

Fagutvalget kaller herved inn til allmøte ved institutt for informatikk i anledning generell status, samt endring av statutter.

Allmøtet blir holdt onsdag 22. februar kl 16.15 i Store Auditorium på Høyteknologisenteret.
Alle studenter som går på et studieprogram ved Institutt for Informatikk har tale- og stemmerett.

============FORELØPIG DAGSORDEN ==============
– Valg til nytt Fagutvalg!
– Valg av studentrepresentanter til instituttrådet
– Status – Hva jobber Fagutvalget med for tiden?
– fuLAN 2012v
– Eventuelt

Alle som møter på allmøtet vil få mulighet til å melde sitt kandidatur. Send oss også en e-post, fu@ii.uib.no, med informasjon om deg selv, og hvorfor du vil være med i fagutvalget, så legger vi ut dette på sidene våre.

Har du en sak du vil at skal taes opp på allmøtet, send en epost til fu@ii.uib.no

Alle som kommer får pizza og brus!

Endelig dagsorden kommer senest tre virkedager før allmøtet.

================== ENGLISH ===================
The Student Committee at the Institute annonces that a General Assembly for all students at the institute on Wednesday February 22nd at 16.15 in “Store Auditorium” in Høyteknologisenteret.

Agenda:
– Election for the new Student Committee!
– Election for student representatives for the Institute Committee counsel
– fuLAN 2012v
– Other

If you have something you wish us to bring up at the assembly, send an e-mail to fu@ii.uib.no

There will be free pizza and soda!

Det blir allmøte / pizza tirsdag 5. april kl 16:00 i lille auditorium i annledning:
•Suppleringsvalg FU (3 medlemmer)
•Valg til instituttrådet (3 Repr. + 3 vara)
•Oppdateringer fra fagutvlaget
•Info om kommende arrangement (FUlan)

Alle som ønsker å stille til valgene får her anledning til å presentere seg.