Valg for Fagutvalget 2013-2014

Dette semesteret holdes det valg! 20. og 21. Mars vil det holdes valg på bachelor lesesalen. Det vil sitte en fagutvalgsrepresentant her mellom 10:00-14:00 disse dagene for å ta i mot stemmene deres. Dette er et ANONYMT valg Kandidater: Marit Hellestø Markus Nilssen Tore Myklebust Herman Møyner Lund Johan Alexander Rusvik Kristen Anthonisen Espen Johnsen Henrik M. Sivertsgård Baste Nesse Buanes Anna Maria Eilertsen Alexander Polden Livar Bergheim Patrick Lid Monslaup Det vil også holdes et allmøte 13. Mars (I lille auditorium) hvor Read more [...]

Allmøte / General meeting 22.02.2012

Fagutvalget kaller herved inn til allmøte ved institutt for informatikk i anledning generell status, samt endring av statutter. Allmøtet blir holdt onsdag 22. februar kl 16.15 i Store Auditorium på Høyteknologisenteret. Alle studenter som går på et studieprogram ved Institutt for Informatikk har tale- og stemmerett. ============FORELØPIG DAGSORDEN ============== - Valg til nytt Fagutvalg! - Valg av studentrepresentanter til instituttrådet - Status - Hva jobber Fagutvalget med for tiden? - fuLAN 2012v - Eventuelt Alle som møter på allmøtet vil få mulighet til å melde Read more [...]

Allmøte

Det blir allmøte / pizza tirsdag 5. april kl 16:00 i lille auditorium i annledning:
•Suppleringsvalg FU (3 medlemmer)
•Valg til instituttrådet (3 Repr. + 3 vara)
•Oppdateringer fra fagutvlaget
•Info om kommende arrangement (FUlan)

Alle som ønsker å stille til valgene får her anledning til å presentere seg.