Fagutvalget ved Institutt for Informatikk kaller herved inn til Allmøte. Når: 16:15, tirsdag 19. april Hvor: Store Auditorium, Høyteknologisenteret. Studentene ved Institutt for Informatikk sitt høyeste organ, Fagutvalget arrangerer allmøte. Det arrangeres minst én gang i året (ifm. valg). Fagutvalget er et demokratisk valgt organ og plikter derfor å ivareta og fremme studentenes interesser. På et allmøte har studentene mulighet til å ta opp saker eller konfrontere fagutvalget. Alle studenter som har stemmerett ved Institutt for Informatikk er velkomne. Se hvem-er-vi for detaljer Les mer [...]

Fagutvalget ved Institutt for Informatikk kaller herved inn til Allmøte. Når: 16:00, torsdag 09. april Hvor: Store Auditorium, Høyteknologisenteret. Studentene ved Institutt for Informatikk sitt høyeste organ, Fagutvalget arrangerer allmøte. Det arrangeres minst én gang i året (ifm. valg). Fagutvalget er et demokratisk valgt organ og plikter derfor å ivareta og fremme studentenes interesser. På et allmøte har studentene mulighet til å ta opp saker eller konfrontere fagutvalget. Alle studenter som har stemmerett ved Institutt for Informatikk er velkomne. Se hvem-er-vi for detaljer Les mer [...]

Dette semesteret holdes det valg! 20. og 21. Mars vil det holdes valg på bachelor lesesalen. Det vil sitte en fagutvalgsrepresentant her mellom 10:00-14:00 disse dagene for å ta i mot stemmene deres. Dette er et ANONYMT valg Kandidater: Marit Hellestø Markus Nilssen Tore Myklebust Herman Møyner Lund Johan Alexander Rusvik Kristen Anthonisen Espen Johnsen Henrik M. Sivertsgård Baste Nesse Buanes Anna Maria Eilertsen Alexander Polden Livar Bergheim Patrick Lid Monslaup Det vil også holdes et allmøte 13. Mars (I lille auditorium) hvor Les mer [...]

Fagutvalget kaller herved inn til allmøte ved institutt for informatikk i anledning generell status, samt endring av statutter. Allmøtet blir holdt onsdag 22. februar kl 16.15 i Store Auditorium på Høyteknologisenteret. Alle studenter som går på et studieprogram ved Institutt for Informatikk har tale- og stemmerett. ============FORELØPIG DAGSORDEN ============== - Valg til nytt Fagutvalg! - Valg av studentrepresentanter til instituttrådet - Status - Hva jobber Fagutvalget med for tiden? - fuLAN 2012v - Eventuelt Alle som møter på allmøtet vil få mulighet til å melde Les mer [...]

Det blir allmøte / pizza tirsdag 5. april kl 16:00 i lille auditorium i annledning:
•Suppleringsvalg FU (3 medlemmer)
•Valg til instituttrådet (3 Repr. + 3 vara)
•Oppdateringer fra fagutvlaget
•Info om kommende arrangement (FUlan)

Alle som ønsker å stille til valgene får her anledning til å presentere seg.