SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

Javazone er ein stor årleg IT-konferanse i Oslo, og studentar kan melde seg på som frivillege og få gratis adgong m.m. mot å hjelpe til på arrangementet.

Frå Javazone sin eigen beskrivelse om å vere funksjonær:

“I bytte mot noen timers innsats under konferansen får du altså fri adgang, masse faglig påfyll fra industrien, møte med mange potensielle arbeidsgivere, en fin plett på CV-en og et par andre frynsegoder.”

REISESTØTTE

Fagutvalget har fått støtte frå instituttet til å dekke deler av reiseutgiftene for inntil 15 frivillege studentar. Dei som melder seg på først får reisestøtte. Kun reise vert gjeve støtte til – ikkje overnatting.

FRIVILLEG-PÅMELDING

Her melder du deg som frivilleg:

Der finn du også fleire detaljar om å vere frivilleg.

http://javazone.no/funk

FRIST

Det er som sådan ikkje nokon frist, men dess nærare Javazone ein kjem, dess dyrare vert som regel reiseutgiftene, og det er kun begrensa tal på personar som får reisestøtte, samt begrensa kor mange frivillege Javazone har.

SPØRSMÅL

Send til Tore Myklebust og Livar Bergheim på
mykle90@gmail.com, livarbe+javazone@gmail.com

Les meir

På Javazone sine nettsider: www.javazone.no

Sjå foredrag frå tidlegare Javazone på Vimeo

— ENGLISH:

Javazone in Oslo has opportunities for students to be volunteers, thereby getting free entrance.
http://javazone.no/funk