Valget ble gjennomført 12.-14. mars 2014 på intituttlesesalens kjøkken. Opptelling av stemmer ble foretatt etter siste stemme ble avgitt 14. mars og ført inn i Joey’s STV regneark av Tore Myklebust og Johan Rusvik (uavhengige observatører) og tre representanter ved sittende fagutvalg (Johan Rusvik, Tore Myklebust og Henrik Sivertsgård). Joey’s STV-regnearket er en implementasjon av prioritetsvalg, http://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote .

Fu-ii
Fagutvalget har 8 plasser. Vara- og reservelistene er prioritert etter rekkefølge på eliminasjon.

FU-ii

 1. Anna Maria Eilertsen
 2. Henrik Sivertsgård
 3. Herman Møyner Lund
 4. Kristen Valde Anthonisen
 5. Håkon Heggernes Lerring
 6. Patrick Monslaup
 7. Espen Johnsen
 8. Didrik Sæther

Vara:

 1. Ida Bredal Skjørten
 2. Espen Greftegreff Brøndbo
 3. Ida Ryland
 4. Peter Conradsen

Dersom Fagutvalget til høsten ikke består av minst to masterstudenter, vil masterstudenten(e) med høyest prioritet bli tatt inn for å oppfylle statuttene.

Det ble avgitt 64 stemmer, derav 2 ugyldige, noe som er rekordhøy valgdeltakelse ved instituttet.

Det var kun to kandidater som stilte til valg til instituttrådet. Disse ble automatisk valgt inn til instituttrådet:

• Instituttrådet

 • Johan Alexander Nordstrand Rusvik
 • Henrik Sivertsgård

Valget ble gjennomført 20. og 21. mars 2013 på intituttlesesalens kjøkken. Opptelling av stemmer ble foretatt etter siste stemme ble avgitt 21. mars og ført inn i Joey’s STV regneark av Torbjørn Tessem og Kristen Anthonisen med tre uavhengige observatører (Alexander Hoem Rosbach, Aleksander Hindenes og Kristine Sivertsen) og to representanter ved sittende fagutvalg (Mari Lægreid Johannessen og Ole Rydland Thorsen). Joey’s STV-regnearket er en implementasjon av prioritetsvalg, http://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote .

Fu-ii
Fagutvalget har 8 plasser. Vara- og reservelistene er prioritert etter rekkefølge på eliminasjon.

• FU-ii
1. Johan Alexander Rusvik
2. Tore Myklebust (Masterstudent)
3. Kristen Anthonisen
4. Anna Maria Eilertsen
5. Alexander Polden
6. Marit Hellestø
7. Espen Johnsen
8. Baste Buanes
• Vara
1. Henrik Sivertsgård
2. Herman Lund
3. Patrick Lid Monslaup
4. Peter Conradsen
• Reserve
1. Markus Nilssen (Masterstudent)
2. Livar Bergheim (Masterstuden)

Dersom Fagutvalget til høsten ikke består av minst to masterstudenter, vil masterstudenten(e) med høyest prioritet bli tatt inn for å oppfylle statuttene.

Det ble avgitt 58 stemmer, noe som er rekordhøy valgdeltakelse ved instituttet.

Instituttrådet

Dette valget ble gjennomført på samme måte som valget til FU-ii. Resultatet, i prioritert rekkefølge:

• Instituttrådet
○ Johan Alexander Rusvik
○ Tore Myklebust
○ Eirik Nordstrand
• Vara
○ Livar Bergheim
○ Markus Karlsen (write in)

I dag starter valget for neste års fagutvalg!

Vi vil ha valgbord stående på kjøkkenet på lesesalen i første etasje fra ca klokken 10:00 til 14:00 både i dag (onsdag) og i morgen (torsdag).
I fjor hadde vi enorm oppslutning på stemmer, hele 50stk. og vi håper vi klarer å slå denne rekorden i år!

Så møt opp, stem, så er du med på å bestemme fremtiden til fagutvalget!

Dette semesteret holdes det valg!

VOTE!

20. og 21. Mars vil det holdes valg på bachelor lesesalen.

Det vil sitte en fagutvalgsrepresentant her mellom 10:00-14:00 disse dagene for å ta i mot stemmene deres. Dette er et ANONYMT valg

Kandidater:

Marit Hellestø

Markus Nilssen

Tore Myklebust

Herman Møyner Lund

Johan Alexander Rusvik

Kristen Anthonisen

Espen Johnsen

Henrik M. Sivertsgård

Baste Nesse Buanes

Anna Maria Eilertsen

Alexander Polden

Livar Bergheim

Patrick Lid Monslaup

Det vil også holdes et allmøte 13. Mars (I lille auditorium) hvor alle som stiller til valg vil holde en liten tale om seg selv og hvorfor de vil inn i fagutvalget ved ii. Man har også mulighet til å stille til valg frem til 15. Mars, og vil bli lagt til denne listen ved å sende mail til fu@ii.uib.no

Vær demokratisk, bruk stemmen din fornuftig!

Valget starter torsdag den 25.november til mandag 29.november. Det vil bli urnevalg med preferanse. Du kan stemme ved å møte opp på H4 (den innerste av datalabbene på høyteknologisenteret) fra klokken 11:00 til 14:00 en av disse dagene.

Kandidater

 • Aleksander Vatle Waage
 • Aleksander Vines
 • Alexander Hoem Rosbach
 • Anne Elise Weiss
 • Jørgen Tellnes
 • Lars Christian Raae
 • Ole Rydland Thorsen
 • Stian Sanden Skauge
 • Torbjørn Tessem
 • Tore Myklebust
 • Torgeir Mossige Grønning

Mer info fra kandidatene selv under.

Continue reading