Hackerspace

Founded in the spring of 2013 by Paul Grant

Founded in the spring of 2013 by Paul Grant

Her vil det bli lagt ut en oversikt over det Hackerspace ved Institutt for Informatikk skal gjøre utover våren og når det blir regelmessige “møter” for dem som vil være med å leke med teknologi.

- Kristen (Hovedansvarlig)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>