BKK

Sommervikar – krafthandel

BKK er et ledende selskap på Vestlandet innen fornybar energi og fremtidsrettet infrastruktur. Vår virksomhet omfatter alt fra produksjon av vannkraft og annen fornybar energi, til utbygging og drift av fiber-, strøm- og fjernvarmenett. Vi skal være med og videreutvikle energisystemet ved å satse på innovasjon og ved å ta i bruk ny teknologi og nye energi- og infrastrukturløsninger.

BKK Produksjon driver utbygging, drift og vedlikehold av kraftverk, engrosomsetning av kraft, entreprenørvirksomhet og salg av rådgivingstjenester. Vi jobber målrettet med forbedringer og nye muligheter som kan styrke vår konkurransekraft.

BKK Produksjon søker sommervikar som studerer bachelor- eller masternivå innen informasjonsteknologi /økonomi og administrasjon. Vi har fokus på å gi vikarer et innblikk i selskapets ulike virksomhetsområder, og legger til rette for relevante og utfordrende arbeidsoppgaver. Sommervikariatene går vanligvis i perioden mellom 15. juni og 14. august, og jobben er plassert ved vårt hovedkontor på Kokstad i Bergen.

Arbeidsoppgaver

– Deltakelse i tilrettelegging av beslutningsstøtte og måling innenfor kraftproduksjon og krafthandel
– Brukerstøtte og evaluering av funksjonalitet
– Dokumentasjon av datakilde og dataflyt

Kvalifikasjoner

– Student innen informasjonsteknologi/økonomi og administrasjon el.
– Erfaring med rapportering/visualiseringsverktøy

Vi tilbyr

– Relevant arbeidserfaring fra energibransjen i et godt arbeidsmiljø

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på bkk.no
Vi gjør oppmerksom på at vi kun tar i mot søknader via vårt elektroniske søknadsskjema.
Fristen for å søke stillingen er 15. mars.

Søknaden må inneholde informasjon om:
– tidsrom du kan jobbe
– CV med oversikt over utdanning, praksis, relevante kurs og erfaring.

Du finner også annonsen på linken under:

https://jobbsok.bkk.no/recruitment/jobid/1628/;jsessionid=C01EAAAB08F5BCAFB27DC3CA5433A087?0