Fagutvalget er et bindeledd mellom informatikkstudenter og:

  • andre studenter
  • instituttet
  • bedrifter

Vi arrangerer sosiale sammenkomster som fuLAN og eksamensfester. Vi arrangerer også bedriftspresentasjoner: Gratis mat og en god mulighet for å se hva en bedrift gjør på og eventuelt skaffe noen kontakter. Vi er også et bindeledd mellom deg som student og instituttet. Det betyr at vi kan ta opp saker som omhandler din studiehverdag. Vi har også et overordnet ansvar for instituttlesesalen.

Alle spørsmål kan rettes mot fu@ii.uib.no.

 

translate