Årets Foreleser 2013

Alle studenter tilknyttet Institutt for Informatikk har mulighet til å nominere Årets Foreleser. Fagutvalget ved Institutt for Informatikk kårer vinneren basert på nominasjonene.

Årets Foreleser 2013 på Institutt for Informatikk er Pinar Heggernes. Hun ble nominert på grunnlag av hennes forelesninger i emnet INF234 – Algoritmer.

Heggernes viser en faglig og pedagogisk styrke som gjør at forelesningene blir interessante og lette å følge med i. Pinar forsøker alltid å holde en interaktiv forelesning og engasjere studentene, som gjør at alle i salen holder seg fokuserte. Samtidig kommer det godt frem at det er et fag hun er engasjert i ettersom hun alltid møter godt forberedt til forelesningene. I tillegg gjør hun seg tilgjengelig for studenter som har spørsmål både i forbindelse med forelesninger og utenom.