Instituttrådet

Instituttrådet er instituttets øverste styringsorgan, og har vedtaksmyndighet i en rekke saker. Disse tre er studentrepresentanter.

Johan Alexander Rusvik

Tore Myklebust

Eirik Nordstrand

 

Vararepresentanter:

Livar Berghem

Markus Karlsen