Instituttrådet er instituttets øverste styringsorgan, og har vedtaksmyndighet i en rekke saker. Disse to er studentrepresentanter.

  • Henrik Sivertsgård
  • Dersim Waisi
  • Isabel Francis

Representanter til programstyret:

  • Herman M. Lund