Instituttrådet

Instituttrådet er instituttets øverste styringsorgan, og har vedtaksmyndighet i en rekke saker. Disse to er studentrepresentanter.

  • Johan Alexander Nordstrand Rusvik
  • Henrik Sivertsgård

Representanter til programstyret:

  • Didrik Sæther
  • Espen Johnsen