Instituttrådet er instituttets øverste styringsorgan, og har vedtaksmyndighet i en rekke saker. Disse tre er studentrepresentanter.

  • Kristian Rosland
  • Erlend Hammer
  • Kaja Dey

Representanter til programstyret:

  • Erik Vetle Larsen
  • Kristian Rosland