Undergrupper

Gnist

Gnist er en arbeidsgruppe bestående av studenter underlagt Fagutvalget, med fokus på rekruttering og fullføring. De jobber tett sammen med instituttet og fakultetet om saker som angår frafallsproblematikk og rekruttering av nye studenter. Med støtte fra instituttet kan Gnist gjennomføre tiltak de mener vil være positivt for studentene på instituttet, både faglig og sosialt! 

Gnist har ikke et fastsatt medlemstall, men rekrutterer nye medlemmer ved behov. Da Gnist er en arbeidsgruppe og ikke et studentutvalg holdes det ikke valg på samme måte som for Fagutvalget. Ledige posisjoner utlyses på Fagutvalget sine sider.

 

Bedriftskomitéen – BedKom

Bedriftskomitéen ved FU-ii tilbyr hjelp med planlegging, markedsføring og organisering av ulike arrangement for bedrifter. Dette kan for eksempel være bedriftspresentasjoner eller workshops. Vi tilbyr rådgivning til bedrifter om hvordan de kan kommunisere effektivt og målrettet med våre studenter, og være en positiv faglig bidragsyter ved Institutt for Informatikk.

Medlemstallet i Bedkom er ikke fastsatt, og nye medlemmer rekrutteres ved behov. Bedriftskomiteens medlemmer velges ikke ved ordinært valg, men ved stemmegivning blant eksisterende medlemmer. Ledige posisjoner utlyses på Fagutvalget sine sider.