Hackerspace

Founded in the spring of 2013 by Paul Grant

Founded in the spring of 2013 by Paul Grant

Her vil det bli lagt ut en oversikt over det Hackerspace ved Institutt for Informatikk skal gjøre utover våren og når det blir regelmessige “møter” for dem som vil være med å leke med teknologi.

– Kristen