Valg 2010

Valget starter torsdag den 25.november til mandag 29.november. Det vil bli urnevalg med preferanse. Du kan stemme ved å møte opp på H4 (den innerste av datalabbene på høyteknologisenteret) fra klokken 11:00 til 14:00 en av disse dagene.

Kandidater

 • Aleksander Vatle Waage
 • Aleksander Vines
 • Alexander Hoem Rosbach
 • Anne Elise Weiss
 • Jørgen Tellnes
 • Lars Christian Raae
 • Ole Rydland Thorsen
 • Stian Sanden Skauge
 • Torbjørn Tessem
 • Tore Myklebust
 • Torgeir Mossige Grønning

Mer info fra kandidatene selv under.

Stian Sanden Skauge

Studerer: Master i optimering

Saker:

 • Ønsker å få bedre samhold i fagutvalget.
 • Fortsette Livar sitt arbeid med å registrere fagutvalget i Brunnøysundregisteret.
 • Inkludere studenter i evaluering av fag/ program.
 • Øke bruk av åpne formater ved instituttet.

Ønsker verv: Leder

Aleksander Vines

Studerer: Starter antagligvis på master i programutvikling til våren.

Saker: Ønsker å få til et godt miljø her på instituttet, og da arrangere flere sosiale sammenkomster, slik som f.eks. LANet vi arrangerte dette semesteret.

Ønsker verv: Nestleder, Sosialt Ansvarlig

Jørgen Tellnes

Studerer: Siste året på Informatikk, skal trolig videre på master i Sikker og trådløs kommunikasjon.

Ønsker verv: Kaffekoker

Ole Rydland Thorsen

Studerer: Informatikk, 3. året, skal videre på master i krypto.

Saker: Vil jobbe for mer sosial action for alle på informatikk! Har planer om å få til en ukentlig “vaffelstund” på lesesalen, og er i dialog med SMOS (fagutvalget for Meterologi og Oseanografi) om å få til noen felles fester med de. Ellers kunne jo ting som filmkveld og andre sosiale ting vært hyggelig.

Ønsker verv: Leder, nesteleder

Torgeir Mossige Grønning

Studerer: 3. år bachelor informatikk, vil fortsette med master

Saker: Gjenta LAN, flere (og bedre administrerte) skap til lesesal, ikke la biologistudenter få faste plasser på lesesalen

Torbjørn Tessem

Studerer: 5. semester informatikk, skal forsette med master

Saker: Flere sosiale tiltak

Ønsker verv: nisse

Anne Elise Weiss

Studerer: 3. år på bachelor informatikk, skal fortsette med master.
Har vært med i fagutvalget i omtrent to år, tidligere som medlem og dette semesteret som arrangementsansvarlig.

Ønsker verv: Kan godt tenke meg å fortsette som arrangementsansvarlig.

Saker: Har spesielt lyst til å få arrangert flere og forbedrede LAN, samt andre sosiale arrangement. Vil også ha bedre administrasjon av skapene på lesesalen, og mase på instituttet for å framskynde prosessen av å skaffe flere.

Alexander Hoem Rosbach

Studerer: Informatikk, 3. året, skal videre på master (kanskje programutvikling)

Saker: Organisere flere fester, flere skap på lesesal (samt at FU administrerer tildeling av skapene, som det nå er anarki på).

Tore Myklebust

Lars Christian Raae

Studerer: Master i Programvareutvikling, 5. år

Saker: Jeg har stor interesse for, og har arbeidet mye med, å skape kontakt mellom studenter og næringsliv. Jeg syntes det er både viktig og spennende å varme opp studentene for inntreden i arbeidslivet. Jeg ønsker derfor særlig å arbeide mot næringslivet; organisere presentasjoner, bedriftsbesøk og andre arrangement, og lete etter mulige vinn-vinn-situasjoner i forholdet mellom student og bedrift. Jeg har erfaring fra tilsvarende arbeid både i Næringslivsutvalget og Fagutvalget ved HiB (hvor jeg tok dataingeniør), og fra forrige semester gjennom dette Fagutvalget.

Ønsker verv: Bedriftskontakt

Aleksander Vatle Waage

Saker: Hei, eg vil gjerne stille til valg fordi eg godt kunne tenkt meg å bidratt litt, da eg merker at mange studenter har nytte av fagutvalgets bidrag. Og dermed ser nytten av dette utvalget!

Mine interesser i utvalget er å gi studenter kjennskap til arbeidsmarkedet samtidig som at bedriften får kjennskap til oss elever.

I tillegg til dette kunne eg godt tenke meg å være med på sosiale arrangement for studenter, da eg syns det er viktig at studentene trives gjennom studiet.

1 comment

 1. Hei, eg vil gjerne stille til valg fordi eg godt kunne tenkt meg å bidratt litt, da eg merker at mange studenter har nytte av fagutvalgets bidrag. Og dermed ser nytten av dette utvalget!

  Mine interesser i utvalget er å gi studenter kjennskap til arbeidsmarkedet samtidig som at bedriften får kjennskap til oss elever.

  I tillegg til dette kunne eg godt tenke meg å være med på sosiale arrangement for studenter, da eg syns det er viktig at studentene trives gjennom studiet.

  -Aleksander

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.